За RawLab

Едно място за генериране на свежи идеи, които имат потенциал да трансформират, да създават, да подкрепят, да сработват, да помагат, да вдъхновяват, да мотивират, да осмислят, да поощряват осъзнатостта на всички нива.

Една сурова лаборатория за "майсторене" на по-зелен, по-чист, по-здрав, по-балансиран, по-енергиен и по-омиротворен живот, с материалите на природата и инструментите, които ни помагат да останем на Пътя си- самосъзнание, воля за промяна към по-добро, креативност, старание, позитивност и много лично отношение.
Без осъждане и без монополизиране на понятието "истина".

Една платформа за споделяне на персонална опитност от хора с мнение и позиция, които имат какво да разкажат, правят го по своя начин, със сърце, чувство и желание да са от помощ, заявяват себе си и резултатите си открито и без да манифестират своята гледна точка като "единствена" или "вездесъща".
Едно "общуване" чрез реални истории за нещата такива, каквито са през призмата на техния поглед.

Едно пространство, което идва да покаже, че нещата могат да се случват и по този начин- с чиста емоция, осъзнатост, зелено мислене, добронамереност, естествена грижа, страст и любов.

В RawLab са засегнати темите за култивиране на по-устойчив начин на живот, хранене с повече сурова и чиста храна, практична и свежа кулинария, естествено и привързано родителство, холистични практики, култура и общество, дестинации по пътя към себе си или създаване на красиви спомени по пътя към взаимодействието със света и другите.

RawLab застава зад идеята да сме активни генератори на живота си, да моделираме себе си с търпение, с осъзнати мисли, дела и действия, да имаме свое мнение и да го отстояваме цивилизовано, да уважаваме, да ценим, да сътворяваме, да благодарим, да сме толерантни и да се стремим към прояви на мъдрост.

RawLab се разраничава от всякакви "заявки" на неетичност, откровена злоба, завист, категоризации с негативен оттенък, абсолютизиране на теории, малодушие и агресия.

Нека инвестираме енергията си в добри неща и да се интересуваме повече от здравето на емоциите си, от смисъла на житейските уроци, които застават на пътя ни.

 

Фотография: Т. Илиев за за RawLab©2016

 

 za rowalab

Горе