Лична отговорност

Целта на RawLab е да генерира идеи, да дава импулс и да мотивира по пътя към един по-устойчив начин на живот, осъзнатост на действията, по-добро физическо и емоционално здраве.
Грижата за Вашето здраве, действия или прилагани практики е въпрос на Вашия избор и отговорността, която сам поемате за живота си с всички възможни и произтичащи от изборите Ви резултати и следствия.
В тази връзка RawLab се дистанцира от отговорност спрямо чужди решения и действия.

Горе